Společnost zajišťuje následující činnosti v oblasti řídících systémů pro energetiku:
  • Technické konzultace a vedení projektů
  • Zadávací a prováděcí projekty
  • Uvádění do provozu
  • Optimalizace řídících a regulačních obvodů
Reference (CV) našich zaměstnanců najdete v příloze zde.


Vybrané projekty:

ČEZ a.s. elektrárna Tušimice 4 x 200 MW1994-2006
  Uvedení do provozu SKŘ a později úpravy projektu spolu s oživením a pravidelné optimalizace regulací bloku po BO a GO včetně certifikačních zkoušek dle Kodexu přenosové soustavy (ABB systém PROCONTROL P14 / P13)
Egypt - elektrárna CAIRO WEST - 3x 135 MW1996
  Uvedení do provozu SKŘ (ABB systém PROCONTROL P14)
Irán - Bandár IMAM - 2 x 60 MW1993
  Uvedení do provozu SKŘ (ABB systém PROCONTROL P14 / EGATROL)
Izrael - elektrárna TEL AVIV - 2 x 90 MW1997
  Uvedení do provozu SKŘ (ABB systém PROCONTROL P14 / EGATROL)
Mladá Boleslav - elektrárna - Automobilka Škoda1998-1999
  Uvedení do provozu SKŘ a později dílčí servis (ABB systém PROCONTROL P14)
ČEZ a.s. elektrárna Ledvice 3 x 110 MW1992-1994
  Výměna SKŘ - Trvalý konzultant pro ČEZ na stavbě, asistence při uvádění SKŘ do provozu pro Škoda Praha (Westinghouse systém WDPF II)1998-1999
ČEZ a.s. elektrárna Ledvice 1x Nový fluidní blok1998-1999
  Trvalý konzultant pro ČEZ na stavbě, asistence při uvedení SKŘ do provozu (Westinghouse systém WDPF II)1998-1999
ČEZ a.s. jaderná elektrárna Temelín - 2 x 1000 MW1999-2001
  Uvedení do provozu SKŘ (Westinghouse DCS-system WDPF II)
Komořany - United Energy a.s.1999
  Úprava SKŘ chladící jednotky (Schneider Electric control system)
Saudská Arábie - elektrárna Shoaiba II - 5 x 130 MW2000-2002
  Dokončení odloženého projektu SKŘ (pro ABB Switzerland) a následně uvedení do provozu (ABB systém PROCONTROL P14 / P13)
Německo, Mannheim - Westinghouse - tovární testy2001
  Jaderná elektrárna Oskarshamn (Westinghouse-ABB systém ADVANT AC160)
Švédsko - jaderná elektrárna Oskarshamn - 627 MW2001-2002 a 2004
  Uvedení do provozu SKŘ (2001-02) a později (2004) i úpravy projektu a servis (Westinghouse-ABB systém ABB ADVANT AC160)
Rumunsko - elektrárna Turčeni - 330 MW - turbine control2002
  Uvedení do provozu SKŘ (ABB systém PROCONTROL P14)
Řecko - elektrárna Florina - 330 MW2002-2005
  Uvedení do provozu SKŘ, později školení zákazníka, garanční servis a zástupce ABB na stavbě až do ukončení činnosti ABB na stavbě (ABB systém PROCONTROL P14)
Mexiko - elektrárna Mexicali - turbine control2002-2003
  Projekt uvedení do provozu SKŘ (Alstom systém P320-TGC)
Venezuela - elektrárna Cadafe - 400 MW - turbine control2002
  Uvedení do provozu SKŘ (ABB systém PROCONTROL P13)
USA, Windsor - Westinghouse2002-2003
  Projekt ochran reaktoru a tovární testy pro jadernou elektrárnu v Jižní Korei (Westinghouse-ABB systém - ADVANT AC160)
Německo, HMI Berlin - Jaderný institut2004-2005
  Výcvikový model řízení napájecí vody pro operátory reaktoru (ADVANT AC160)
Německo, VEK Karlsruhe - Zpracování vyhořelého jaderného paliva2004-2005
  Mozaikový panel pracoviště operátora (ADVANT AC70)
Filipíny, ostrov Cebu - elektrárna NAGA 2 x 57 MW2005
  Uvedení do provozu regulace turbiny (ABB systém PROCONTROL P13)
Jižní Afrika, elektrárna Tutuka - 6x609 MW2005-2006
  Projekt výměny SKŘ (na stavbě) a uvedení do provozu, včetně optimalizace a závěrečných zkoušek bloků 4 a 5 (ABB systém PROCONTROL P14)
Německo, TWL Ludwigshafen, spalovna, rekonstrukce čistění spalin2007-2008
  Projekt výměny SKŘ (na stavbě) a uvedení do provozu, včetně optimalizace a závěrečných zkoušek (ABB systém PROCONTROL P14)
Greecce, rafinérie HELPE, Aspropyrgos – 20 MW – regulace a ochrany turbiny (Turbotrol)2007-2008
  Projekt výměny SKŘ a uvedení do provozu, včetně optimalizace a závěrečných zkoušek (ABB systém PROCONTROL P14)
Německo, elektrárna Bergkamen – 750 MW – výměna SKŘ2008
  Projekt výměny SKŘ (na stavbě) a uvedení do provozu, včetně optimalizace a závěrečných zkoušek (ABB systém PROCONTROL P14)
Ireland, elektrárna Kirklees – 36 MW – regulace a ochrany turbiny (Turbotrol)2008
  Projekt výměny SKŘ a uvedení do provozu, včetně optimalizace a závěrečných zkoušek (ABB systém Melody)