O NÁS …

Z historie společnosti

Společnost založili v roce 1992 pánové Filipi a Rehák, odtud název společnosti F&R. Cílem byla nabídka specializovaných inženýrských služeb, konzultací a uvádění do provozu pro systémy kontroly a řízení v oboru výroby elektrické energie (jak pro dodavatele tak i uživatele).


Ze současnosti ...

Společnost je nadále vedena původními zakladateli, a snaží se svoji činnost dále rozvíjet. V současné době nabízíme pracovní kapacity zmíněných specialistů také pro zadávací projekty ("Basic design") a prováděcí projekty ("Detail design") tam, kde můžeme uplatnit naše zkušenosti a reference.

Postupně jsme získali reference v oblasti optimalizace řídících a regulačních obvodů elektráren (v ČR i zahraničí), kde jsou nyní požadavky na vyšší kvalitu blokové regulace a vyšší úroveň automatizace technologie (primární a sekundární regulace frekvence, snižování emisí ve spalinách, sdružené řízení funkčních skupin najíždění a odstavování bloku, apod.).

F&R v současné době přímo zaměstnává 5 špičkových specialistů s dlouholetou praxí v oboru a schopnostmi vykonávat samostatně činnost v tuzemsku i zahraničí (anglicky, španělsky a rusky hovořící země). F&R má také v případě potřeby potenciál další pracovní kapacity v partnerských inženýrských společnostech v tuzemsku i zahraničí (PLAN E Elektroplanung GmbH, Baden, Switzerland).

Zkušenosti a reference (Curriculum Vitae) našich zaměstnanců najdete v přílohách: CV 1, CV 2, CV 3, CV 4.