Certifikát managementu jakosti ISO 9001:

Společnost F&R, s.r.o. zavedla a používá systém managementu jakosti ISO 9001:2001 od března roku 2006.


Individuální Certifikáty:

Zaměstnanci společnosti F&R, s.r.o. prošli řadou specifických školení a kursů pro jednotlivé řídící systémy a SW produkty.

Vybrané certifikáty našich zaměstnanců: